Konferencja podsumowująca projekt „www.muzeach” i udostępnienie strony wmuzeach.pl

Już niedługo na stronie wmuzeach.pl znajdziemy ponad 10 tysięcy obiektów ze zbiorów pięciu muzeów. Wszystko dzięki projektowi „www.muzeach”, którego efekty przedstawimy w środę 16 marca 2022 r. o godz. 11.00 na profilu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (www.facebook.com/wilanow) podczas konferencji podsumowującej.Już niedługo na stronie wmuzeach.pl  znajdziemy ponad 10 tysięcy obiektów ze zbiorów pięciu muzeów. Wszystko dzięki projektowi „www.muzeach”, którego efekty przedstawimy w środę 16 marca 2022 r. o godz. 11.00 na profilu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (www.facebook.com/wilanow) podczas konferencji podsumowującej.

Na stronie wmuzeach.pl znajdziemy różnorodne kolekcje Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowego w Lublinie, Muzeum Narodowego w Szczecinie i Muzeum – Zamku w Łańcucie. Prezentacje dzieł sztuki prehistorycznej, starożytnej, nowożytnej i prace współczesnych artystów z różnych stron świata oraz archiwalne zdjęcia i dokumenty, przedmioty codziennego użytku i mapy uzupełnione są dokładnymi opisami. Na stronie znajdziemy także tematyczne opowieści i zadania edukacyjne. To efekty projektu „www.muzeach”.

Do digitalizacji zbiorów wykorzystano nowoczesne technologie, takie jak: dokumentacja gigapixelowa, RTI, fotogrametria, skanowanie z oświetleniem strukturalnym, a także system informacji przestrzennej GIS. Dzięki temu na stronie wmuzeach.pl można oglądać np. trójwymiarowe modele wybranych rzeźb, makrofotografie obrazów i geoportale prezentujące historyczne wnętrza i stanowiska archeologiczne. Odbiorcy mają do nich dostęp online o dowolnej porze i mogą obserwować szczegóły niedostrzegalne dla gościa odwiedzającego muzeum.

Zapraszamy do korzystania ze strony wmuzeach.pl i odkrywania cyfrowych kolekcji!

Celem projektu „www.muzeach” realizowanego w latach 2019–2022 jest udostępnienie zasobów cyfrowych pięciu muzeów w jednym miejscu. To przykład dobrego współdziałania kilku instytucji kultury na rzecz cyfrowego upowszechniania ich zasobów.

Projekt „www.muzeach” dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum – Zamek w Łańcucie.