Udostępnienie zbiorów pięciu muzeów

Już niedługo w serwisie wmuzeach.pl znajdziemy ponad 10 tysięcy obiektów ze zbiorów pięciu polskich muzeów. W ten sposób w jednym miejscu, łatwo i bezpłatnie każdy będzie mógł o dowolnej porze poznać różnorodne kolekcje Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowego w Lublinie, Muzeum Narodowego w Szczecinie i Muzeum – Zamku w Łańcucie.Odbiorcy wmuzeach.pl będą mogli oglądać różnorodne zbiory – sztuki prehistorycznej, starożytnej i współczesnej, dzieła artystów polskich i europejskich, a także te pochodzące z Dalekiego Wschodu. Są wśród nich m.in.: rzeźby, rysunki i ryciny, obrazy, rzemiosło artystyczne, archiwalne zdjęcia i przedmioty codziennego użytku, jak mapy czy meble, a nawet geoportale. Wszystkie dzieła sztuki opatrzone zostały opisami, a dzięki dziesięciu minikolekcjom z zadaniami edukacyjnymi będzie można spojrzeć na zbiory w sposób przekrojowy.

Strona wmuzeach.pl prezentować będzie zbiory pięciu muzeów prowadzonych lub współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowego w Lublinie, Muzeum Narodowego w Szczecinie i Muzeum – Zamku w Łańcucie.

Nowoczesne technologie dla ochrony dziedzictwa

Do digitalizacji zbiorów pięciu muzeów specjaliści wykorzystali nowoczesne techniki: oprócz fotografii także dokumentację gigapixelową, RTI, techniki fotogrametrii i skanowania światłem strukturalnym, a także system informacji przestrzennej GIS.

Co dają nam te metody? Dokumentacja gigapixelowa obrazów pozwala oglądać je w bardzo dużym powiększeniu i dostrzegać szczegóły często niewidoczne na ekspozycji w muzeum. RTI umożliwia symulację oglądania danego obiektu ze zmianą oświetlenia – jest to szczególnie atrakcyjne przy płaskich obiektach ze zróżnicowaną fakturą, np. medalach. W geoportalach GIS do konkretnych punktów na mapie przypisane zostały różnorodne dane, np. zdjęcia zabytków i informacje o nich, także archiwalne zapisy. Fotogrametria i skanowanie z oświetleniem strukturalnym pozwalają zaś na odtworzenie kształtu obiektu w postaci modelu 3D, z wysoką dokładnością.

Dostępność cyfrowa zasobów kultury

Projekt „www.muzeach” realizowany w latach 2019–2022 ma na celu udostępnienie zasobów cyfrowych pięciu muzeów w jednym miejscu. To przykład wyjątkowego współdziałania kilku instytucji na rzecz cyfrowego upowszechniania zasobów kultury, dzięki któremu możliwe były także: rozwój infrastruktury służącej do digitalizacji i udostępniania zasobów cyfrowych, transfer wiedzy i nowych technik cyfryzacji z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie do muzeów partnerskich, a także poprawa dostępu do zasobów kultury w formie cyfrowej.

Z efektów będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani sztuką i historią, studenci i uczniowie, nauczyciele i naukowcy, muzealnicy, hobbyści, artyści, turyści. Jego realizacja ułatwi także domową i rodzinną edukację kulturową, postrzeganą jako najskuteczniejszy sposób budowania tożsamości i przekazywania wzorców, norm i nawyków kulturowych. Co ważne, kolejne muzea będą mogły dołączyć do projektu i udostępniać swoje zbiory w dedykowanym serwisie wmuzeach.pl.

Projekt „Wmuzeach” to:

 

Więcej na: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (wilanow-palac.pl)

Projekt „www.muzeach” dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum – Zamek w Łańcucie.