Zadania projektu ,,www.muzeach"

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie jest liderem projektu „www.muzeach” mającego na celu powszechne udostępnienie zasobów cyfrowych pięciu muzeów. Wraz z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowym w Lublinie, Muzeum Narodowym w Szczecinie i Muzeum – Zamkiem w Łańcucie chce w ten sposób umożliwić szeroki dostęp do dziedzictwa kulturowego. Na jednej stronie będzie można przeglądać cyfrowe zbiory z różnych instytucji i w łatwy sposób uzyskać informacje po polsku i angielsku. Projekt adresowany jest do wszystkich zainteresowanych cyfrowymi zasobami muzeów, a jego realizacja pomoże w domowej i rodzinnej edukacji kulturowej.Projekt „www.muzeach” zakłada współpracę specjalistów z bardzo różnych dziedzin. Opiekunowie zbiorów, konserwatorzy sztuki, specjaliści od transportu zabytków, fotografowie, specjaliści ds. cyfryzacji, edukatorzy, programiści, redaktorzy, tłumacze zaangażowani w pięciu instytucjach połączą siły w dziesięciu zadaniach.

 

„Digitalizacja i publikacja 2D muzealiów”

W ramach tego zadania wykonywane są bardzo wysokiej jakości zdjęcia wybranych obiektów muzealnych. Każda fotografia zyska dokładny opis. A zebrane dane posłużą do stworzenia bazy  dostępnej na specjalnie stworzonej stronie z multiwyszukiwarką. Dzięki niej każdy internauta będzie mógł znaleźć i podziwiać w jednym miejscu zbiory kilku partnerskich muzeów.

 

„Zaawansowane techniki prezentacji 2D”

To w tym zadaniu wytwarzana będzie cyfrowa dokumentacja fotograficzna wybranych obiektów. Obejmuje ono dwa zakresy działań:  

 

„Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 3D”

Kolejne działanie w projekcie obejmuje techniki dokumentacji trójwymiarowej:

Parametry poszczególnych typów pomiarów zostały dobrane w taki sposób, aby wytworzona dokumentacja miała jak najszerszy zakres zastosowań i była przydatna także do opracowań przygotowywanych przez historyków sztuki, wspomagała prace konserwatorskie, a nawet wzbogaciła w przyszłości ofertę edukacyjną np. dzięki wykonaniu na jej podstawie modeli metodą druku trójwymiarowego.

„Dokumentacja i publikacja danych przestrzennych z wykorzystaniem Systemu Informacji Przestrzennych”

W ramach projektu planowana jest również budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) w Muzeum Narodowym w Szczecinie i Muzeum Zamek w Łańcucie, a także rozbudowa systemu GIS w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Wilanowskie muzeum jest pierwszym w Polsce, które wykorzystało system GIS w szerokim zakresie – jako jeden ze sposobów dokumentowania oraz udostępniania zabytkowych historycznych ogrodów i wnętrz wraz z ich wystrojem artystycznym. Przestrzenna baza danych pozwala na gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie w uporządkowanej strukturze danych o zasobach muzealnych, w tym dokumentacji konserwatorskiej i archiwaliów.

 

„Budowa wspólnej wyszukiwarki”

Jednym z kluczowych efektów projektu „www.muzeach” będzie strona internetowa z multiwyszukiwarką pozwalająca na prezentację obiektów udostępnionych przez muzea. Jej użytkownicy będą mieli możliwość przeszukiwania w jednym miejscu zbiorów partnerskich muzeów, według złożonych kryteriów. Dzięki założeniu własnego konta wyszukane obiekty będzie można zapamiętywać, tworzyć własne kolekcje, a nawet pobierać pliki graficzne wysokiej rozdzielczości do własnego użytku. Projekt zakłada prezentację łącznie ok. 10 tysięcy obiektów pochodzących z pięciu muzeów. Ogromną zaletą będzie możliwość rozwoju strony – z czasem możliwe będzie dołączenie do niej zbiorów innych muzeów zainteresowanych wspólnym miejscem i sposobem prezentacji.

 

„Działania edukacyjne

To zadanie  ma do spełnienia dwa główne cele – przekazanie informacji o wybranych dziełach sztuki i zaznajomienie odbiorców z zastosowanymi do ich digitalizacji zaawansowanymi technikami. To w jego ramach powstają przystępne opisy popularyzatorskie obiektów, kolekcje tematyczne i treści tłumaczące np., na czym polega RTI.

 

„Rozwój infrastruktury”

Rozmach projektu i liczba przetwarzanych w nim danych sprawiają, że w każdym z pięciu partnerskich muzeów musi zostać zwiększona przestrzeń do przechowywania cyfrowych plików oraz rozbudowana i zmodyfikowana infrastruktura techniczna i teleinformatyczna. Dlatego oprócz zakupów elementów wyposażenia serwerowni i pracowni digitalizacyjnych zaplanowane zostały także prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń.

 

„Szkolenia pracowników”

Dbałość o zachowanie spójności w zakresie wykorzystywanych technologii przez zespoły muzeów biorących udział w projekcie w procesach zarządzania, digitalizacji i udostępniania jest powodem licznych szkoleń. Poza ujednoliceniem standardów pracy jest to też szansa pozyskania przez muzealników wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego trwania procesów w instytucjach. Szkolenia obejmują: metodykę zarządzania projektami PRINCE2, zarządzanie barwą (Color Management), system GIS, bezpieczeństwo danych.

 

„Administrowanie projektem” i „Promocja”

Oczywiście, żaden projekt, a zwłaszcza tak duży i złożony, jak „www.muzeach” nie zostanie zrealizowany skutecznie bez odpowiedniego wsparcia administracyjnego i promocyjnego, których dotyczą dwa kolejne działania. Obowiązek informacyjny realizowany będzie m.in. za pomocą strony internetowej projektu: www.muzeach.pl, stron poszczególnych muzeów i tablic informacyjnych. Zaplanowane są również publikacje internetowe, newsletter oraz konferencja prasowa podsumowująca projekt.

 

Więcej informacji o projekcie oraz szczegółowe opisy działań znajdziesz na: www.muzeach.pl.

Projekt „www.muzeach” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Projekt „www.muzeach” dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,
Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum – Zamek w Łańcucie.