Zadania projektu ,,www.muzeach"
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie jest liderem projektu „www.muzeach” mającego na celu powszechne udostępnienie zasobów cyfrowych pięciu muzeów. Wraz z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowym w Lublinie, Muzeum Narodowym w Szczecinie i Muzeum – Zamkiem w Łańcucie chce w ten sposób umożliwić szeroki dostęp do dziedzictwa kulturowego. Na jednej stronie będzie można przeglądać cyfrowe zbiory z różnych instytucji i w łatwy sposób uzyskać informacje po polsku i angielsku. Projekt adresowany jest do wszystkich zainteresowanych cyfrowymi zasobami muzeów, a jego realizacja pomoże w domowej i rodzinnej edukacji kulturowej.
2020-04-01, 11:27

Projekt „www.muzeach” zakłada współpracę specjalistów z bardzo różnych dziedzin. Opiekunowie zbiorów, konserwatorzy sztuki, specjaliści od transportu zabytków, fotografowie, specjaliści ds. cyfryzacji, edukatorzy, programiści, redaktorzy, tłumacze zaangażowani w pięciu instytucjach połączą siły w dziesięciu zadaniach.

 

„Digitalizacja i publikacja 2D muzealiów”

W ramach tego zadania wykonywane są bardzo wysokiej jakości zdjęcia wybranych obiektów muzealnych. Każda fotografia zyska dokładny opis. A zebrane dane posłużą do stworzenia bazy  dostępnej na specjalnie stworzonej stronie z multiwyszukiwarką. Dzięki niej każdy internauta będzie mógł znaleźć i podziwiać w jednym miejscu zbiory kilku partnerskich muzeów.

 

„Zaawansowane techniki prezentacji 2D”

To w tym zadaniu wytwarzana będzie cyfrowa dokumentacja fotograficzna wybranych obiektów. Obejmuje ono dwa zakresy działań:  

  • dokumentacja gigapixelowa – polega na stworzeniu wysokorozdzielczej dokumentacji fotograficznej. Działanie to można porównać do makrofotografii – nie tylko małego fragmentu dokumentowanego obiektu, lecz całej jego powierzchni. Wykonanie takiej dokumentacji polega na zrobieniu kilkuset lub nawet tysięcy zdjęć tego samego obiektu obejmujących jego niewielkie fragmenty, a następnie na połączeniu ich przy pomocy specjalnego oprogramowania w jeden ogromny plik. To dzięki łączeniu ze sobą wielu zdjęć składowych możliwe jest osiągnięcie rozdzielczości dużo wyższej niż przy zrobieniu pojedynczego zdjęcia.
  • dokumentacja RTI – pozwalająca na stworzenie specjalnego pliku graficznego dającego możliwość swobodnego manipulowania oświetleniem oglądanego na fotografii obiektu. Technika ta doskonale sprawdza się przy dokumentowaniu wszelkiego typu faktur na powierzchni obiektów zabytkowych, a więc malarstwa z grubymi warstwami farby lub powierzchni medali i monet.

 

„Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 3D”

Kolejne działanie w projekcie obejmuje techniki dokumentacji trójwymiarowej:

  • fotogrametryczną, która zostanie zastosowana głównie do większych form przestrzennych, takich jak fragmenty zabytkowej architektury,
  • skanowanie z oświetleniem strukturalnym, które posłuży dokumentowaniu przedmiotów o niewielkich wymiarach, ale bardzo skomplikowanej geometrii, takich jak figurki ceramiczne z wilanowskiej kolekcji biskwitów.

Parametry poszczególnych typów pomiarów zostały dobrane w taki sposób, aby wytworzona dokumentacja miała jak najszerszy zakres zastosowań i była przydatna także do opracowań przygotowywanych przez historyków sztuki, wspomagała prace konserwatorskie, a nawet wzbogaciła w przyszłości ofertę edukacyjną np. dzięki wykonaniu na jej podstawie modeli metodą druku trójwymiarowego.

„Dokumentacja i publikacja danych przestrzennych z wykorzystaniem Systemu Informacji Przestrzennych”

W ramach projektu planowana jest również budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) w Muzeum Narodowym w Szczecinie i Muzeum Zamek w Łańcucie, a także rozbudowa systemu GIS w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Wilanowskie muzeum jest pierwszym w Polsce, które wykorzystało system GIS w szerokim zakresie – jako jeden ze sposobów dokumentowania oraz udostępniania zabytkowych historycznych ogrodów i wnętrz wraz z ich wystrojem artystycznym. Przestrzenna baza danych pozwala na gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie w uporządkowanej strukturze danych o zasobach muzealnych, w tym dokumentacji konserwatorskiej i archiwaliów.

 

„Budowa wspólnej wyszukiwarki”

Jednym z kluczowych efektów projektu „www.muzeach” będzie strona internetowa z multiwyszukiwarką pozwalająca na prezentację obiektów udostępnionych przez muzea. Jej użytkownicy będą mieli możliwość przeszukiwania w jednym miejscu zbiorów partnerskich muzeów, według złożonych kryteriów. Dzięki założeniu własnego konta wyszukane obiekty będzie można zapamiętywać, tworzyć własne kolekcje, a nawet pobierać pliki graficzne wysokiej rozdzielczości do własnego użytku. Projekt zakłada prezentację łącznie ok. 10 tysięcy obiektów pochodzących z pięciu muzeów. Ogromną zaletą będzie możliwość rozwoju strony – z czasem możliwe będzie dołączenie do niej zbiorów innych muzeów zainteresowanych wspólnym miejscem i sposobem prezentacji.

 

„Działania edukacyjne

To zadanie  ma do spełnienia dwa główne cele – przekazanie informacji o wybranych dziełach sztuki i zaznajomienie odbiorców z zastosowanymi do ich digitalizacji zaawansowanymi technikami. To w jego ramach powstają przystępne opisy popularyzatorskie obiektów, kolekcje tematyczne i treści tłumaczące np., na czym polega RTI.

 

„Rozwój infrastruktury”

Rozmach projektu i liczba przetwarzanych w nim danych sprawiają, że w każdym z pięciu partnerskich muzeów musi zostać zwiększona przestrzeń do przechowywania cyfrowych plików oraz rozbudowana i zmodyfikowana infrastruktura techniczna i teleinformatyczna. Dlatego oprócz zakupów elementów wyposażenia serwerowni i pracowni digitalizacyjnych zaplanowane zostały także prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń.

 

„Szkolenia pracowników”

Dbałość o zachowanie spójności w zakresie wykorzystywanych technologii przez zespoły muzeów biorących udział w projekcie w procesach zarządzania, digitalizacji i udostępniania jest powodem licznych szkoleń. Poza ujednoliceniem standardów pracy jest to też szansa pozyskania przez muzealników wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego trwania procesów w instytucjach. Szkolenia obejmują: metodykę zarządzania projektami PRINCE2, zarządzanie barwą (Color Management), system GIS, bezpieczeństwo danych.

 

„Administrowanie projektem” i „Promocja”

Oczywiście, żaden projekt, a zwłaszcza tak duży i złożony, jak „www.muzeach” nie zostanie zrealizowany skutecznie bez odpowiedniego wsparcia administracyjnego i promocyjnego, których dotyczą dwa kolejne działania. Obowiązek informacyjny realizowany będzie m.in. za pomocą strony internetowej projektu: www.muzeach.pl, stron poszczególnych muzeów i tablic informacyjnych. Zaplanowane są również publikacje internetowe, newsletter oraz konferencja prasowa podsumowująca projekt.

 

Więcej informacji o projekcie oraz szczegółowe opisy działań znajdziesz na: www.muzeach.pl.

Projekt „www.muzeach” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Projekt „www.muzeach” dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,
Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum – Zamek w Łańcucie.

 

KONTAKT / AUTOR
Zuzanna Biernacka
798646687
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2022.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.